Momentlicious | Photography & Creative Services: SYARAT & TERMA

SYARAT & TERMA

1. Proses pembayaran adalah seperti berikut:
    i. Deposit: RM300 untuk booking tarikh
    ii. 50% daripada baki sebelum majlis berlangsung
    iii. Baki akhir perlu dibayar semasa penerimaan album.
2. Deposit yang dibayar tidak akan dikembalikan sekiranya berlaku pembatalan oleh pihak pelanggan pada saat akhir.
3. Semua gambar yang diambil adalah menjadi hakmilik Momentlicious sepenuhnya dan pihak kami berhak untuk menerbitkan semula dalam apa jua bentuk tanpa memaklumkan kepada pihak pelanggan.
4. Jarak untuk sesi outdoor adalah 15km dari lokasi majlis dan dilakukan pada hari yang sama. Namun, sekiranya pihak pelanggan ingin mengubah lokasi yang lebih jauh, pihak Momentlicious bersedia untuk berbudi bicara dan caj tambahan mungkin akan dikenakan.